18 بهمن 1399 بزرگترین مجتمع نوآوری گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی دهه فجر افتتاح میشود.

علی نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد: نخستین مجتمع تخصصی امنیت آب، غذا و انرژی با مساحت 3 هزار 600 متر مربع با 83 درصد پیشرفت فیزیکی دهه فجر سال جاری به افتتاح خواهد رسید....