معرفی مجتمع نوآوری

مجتمع نوآوری یك بستر فوق العاده برای رشد ایده هایی است كه هنوز خام هستند و از نظر فضا ، امکانات ، ابزار ، مهندسی و مدیریت به کمک و پشتیبانی نیاز دارند . در مجتمع نوآوری کارشناسان ، متخصصان و مدیران به تیم های نوپا با ایده های ناب كمك می كنند تا یک استارتاپ به خوبی شکل گرفته و آمادگی لازم برای ورود به بازار را کسب نماید.